s
Share This Page o

Chii chinonzi ACM SIGGRAPH?

Translate this page: Chinese, English, Farsi, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Shona

ACM SIGGRAPH igungano revanhu vepasi rose risingashandire mari rine vanhu vanopfuura zviuru zvakawanda vanofarira zvema computer graphics nema interactive techniques. Nhengo dzeACM SIGGRAPH dzinobva mumabasa akawanda, anosanganisira vatsvakiridzi veruzivo rwezvema computer graphics, software development, art, scientific visualization, interactive technology, game design, visual effects, computer science, dzidzo, engineering, graphic design, film ne television production, scientific research nezvimwewo.

ACM SIGGRAPH yakasiyana sei ne SIGGRAPH?

ACM SIGGRAPH ibato racho; SIGGRAPH musangano unoitwa gore negore ne bato iri.

Musangano we SIGGRAPH chii?

SIGGRAPH ndiwo musangano mukurusa pasi rose panyaya dzema computer graphics. Unoitwa kamwe chete pagore muguta rinenge rasarudzwa gore iroro mu U.S. kana mu Canada, uyezve kunouya zviuru zvinopfura gumi revanhu vanoshanda mune zvemacomputer graphics. SIGGRAPH inoremekedzwa zvikuru senzvimbo yekuratidza ruzivo rutsva netsvakiridzo panyaya dzezve macomputer graphics technology.

Kubvira muna 2008, ACM SIGGRAPH inoitawo musangano uyu ku Asia, unonzi SIGGRAPH Asia, unouyiwayo vezviuru zvenyanzvi idzi kubva pasi rose

SIGGRAPH 2014 Exhibition

Zvinobatsirei kuva nhengo ye ACM SIGGRAPH?

Kuenda kumberi mubasa rako

 • Zvinoratidza kuti une hanya nema computer graphics
 • Unokwanisa kuwana mikana mukusangana nevakuru vakuri mumabasa aya
 • Unoitawo email ye @siggraph.org
 • Svondo rega rega kunoshambadzwa mabasa aungangowana mune zve ma computer graphics pasi rose
 • Unogara uchiziva zvirikuitika mu ACM SIGGRAPH nemumabasa aya netsamba yatinokutumira mwedzi wega wega.

Kudzikisirwa mitengo

 • Unodzikisirwa mitengo yekupinda mumisangano yese, mune yekudzidza neyakasiyana siyana inenge ichiitwa ichibatsirwa kana inosanganisira ACM SIGGRAPH
 • Kudzikisirwa mutengo wekuva nhengo ye Eurographics (European Association for Computer Graphics) membership
 • Munobadhara mari shoma kana muchitenga zvinyorwa zve ACM SIGGRAPH nema videos
 • Nekudzikisirwawo pane zvinotengeswa venanoratidza zvinhu zvavo ku SIGGRAPH nekunge musangano we SIGGRAPH wapera

Tsvakiridzo nekudzida

 • Munokwanisa kuverenga mabhuku e ACM SIGGRAPH mu Digital Library, aneruzivo ruchangoburwa rwepamusoro soro
 • Computer Graphics education website yevadzidzisi veCG
 • Mutengo wakaderera ku SIGGRAPH ne SIGGRAPH Asia, misangano mukurusa pasi rose mune zvema Computer Graphics
 • Munoona zvese ku SIGGRAPH Video Review, inoratidza SIGGRAPH Computer Animation Festival, zvinokupai mikana wekudzidza zvakawanda zvenzira dzema computer graphics, ruzivo, ne zvishandiswi.

Simba rekutungamirira nekupa mazano pa ACM SIGGRAPH

Kuva nhengo kunoita marii?

Ko ACM SIGGRAPH inopawo chii kune veruzhinji?

Ndeipi imwe nzira yandingapinde nayo mu ACM SIGGRAPH?

 • Volunteer. ACM SIGGRAPH inoitwa nevanhu vasingapihwe mari, vane nhengo dzakawanda – dzinotarisa zvakawanda – kuti musangano uyu uitike.
 • Pamusoro pekuva nhengo ye ACM SIGGRAPH, unokwanisawo kupinda mu join a local professional or student chapter of ACM SIGGRAPH. Pari zvino kune mapato e ACM SIGGRAPH mumaguta 60 pasi rose. Vanoita misangano ye computer graphics mavanogara. Vamwe vanobhadharisa mari (isiri ye ACM SIGGRAPH), vamwewo vanoti pindai mahara.
 • Pindai SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia nema small conferences – muzvionerewo mega.

ACM SIGGRAPH inobatsira sei nhengo dzayo?

ACM SIGGRAPH International Resources Committee inobatanidza nhengo dzose dze ACM SIGGRAPH, nekubatsirawo nezvimwewo pasi rose.

Please note: This page has been translated for SHONA speakers by the ACM SIGGRAPH International Resources Committee. The rest of the ACM SIGGRAPH website is presented in English.